Begin Eindexamen project


Hoe zorg ik ervoor dat ik producten zonder fossiele brandstoffen kan koelen op een afgelegen plaats?