Planning Eind Project


Zoals bij elk project word er planning gemaakt om de voortgang bij te houden. Deze planning is ook te zien in de database
planning eind project-page-001